در سال 1377 بود که ما تصمیم به تولید دستگاه را گرفتیم. به هزار زحمت توانستیم 3مدل آژیر معیوب را از مراکز نظامی امانت گرفته و با مهندسی معکوس توانستیم،نقشه و غالب های آن را طراحی کرده و بسازیم.
و در سالهای بعد نیز چندین مدل دیگر به آنها اضافه نمودیم.
در ابتدای کار شرکت صاایران که زیر مجموعه صنایع دفاع بود به ما نظارت می نمود و ما نیز تولیدات خود را بنام صاایران-پژواک سازان به بازار ارائه می دادیم و پس از 2سال که قرار داد به پایان رسید و ما محصولات خود را فقط با نام پژواک سازان به بازار عرضه داشته ایم.

کیفیت،قیمت و مشتری مداری ما طوری بوده است که اولأ از سال 1377 تاکنون توانسته ایم تمام نیاز مراکز مختلف به آژیر را تامین نماییم و ثانیا طوری عمل نمودیم که با وجود عدم ممنوعیت قانونی برای واردات آژیر خارجی در کشور،برای هیچ تاجری واردات آژیر خارجی مقرون به صرفه نباشد. به همین دلیل است که آژیر خارجی به قدرت آژیر های ما در بازار یافت نمی شود.

25+سال تجربه
287مشتری راضی
93نفرایجاد اشتغال